Blog

Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0 w Małopolsce

Działanie 1.11 Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0 to inicjatywa skierowana do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z województwa małopolskiego. Celem jest wspieranie wdrożenia rozwiązań z zakresu robotyzacji i cyfryzacji w małopolskich przedsiębiorstwach.

cyfryzacji

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

Dofinansowanie można przeznaczyć na wdrożenie rozwiązań w zakresie cyfryzacji i Przemysłu 4.0. W szczególności obejmuje to zakup automatów i robotów przemysłowych, zaawansowanych rozwiązań cyfrowych i oprogramowania (Big Data, sztuczna inteligencja, M2M, IoT), a także sprzętu IT i komputerowego.

Kluczowe wymagania

Projekt musi być realizowany na terenie województwa małopolskiego. Wymaga się wdrożenia rozwiązań robotycznych/cyfrowych o specjalistycznym charakterze. Zwykłe oprogramowanie biurowe, księgowe, systemy operacyjne nie będą kwalifikowały się do objęcia wsparciem. Działania realizowane w ramach projektu muszą wynikać z planu transformacji cyfrowej/w kierunku Przemysłu 4.0.

Forma i wysokość dofinansowania w zakresie cyfryzacji

Wsparcie udzielane będzie w formie dotacji bezzwrotnej. Intensywność wsparcia wyniesie do 80% kosztów netto inwestycji. Maksymalna wartość projektu netto to 3 mln PLN.

Preferencje

Preferowane są projekty, które mają pozytywny wpływ na pracowników wnioskodawcy, jego dostawców lub klientów, wprowadzają innowacje produktowe (w skali firmy), wpisują się w obszary regionalnych inteligentnych specjalizacji i są realizowane na terenie obszarów zmarginalizowanych oraz zagrożonych trwałą marginalizacją.

Kiedy?

Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 29 grudnia 2023 r. do 4 kwietnia 2024 r.

Kontakt

Przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania w ramach działania 1.11 Rozwój MŚP w obszarze cyfryzacji i Przemysłu 4.0 zapraszamy do kontaktu z nami. W ramach naszej grupy kapitałowej świadczymy usługi audytu w zakresie transformacji cyfrowej, po którym powstaje plan transformacji cyfrowej przedsiębiorstwa, jako element konieczny wniosku o dofinansowanie.

Pomożemy przejść przez cały proces pozyskania dofinansowań:
https://botsi.pl/dotacje-na-robotyzacje/
Informacje:
Przemysł 4.0? Zaczynamy transformację cyfrową małopolskich firm! » Małopolska (www.malopolska.pl)

Kontakt

Skontaktuj się

    Współpracujemy