Rynek wojskowy

Zrobotyzowane rozwiązania dla wojska

W zakresie usług militarnych proponujemy:
  • robotyzacja spawania
  • robotyzacja szlifowania i polerowania
  • automatyzacji produkcji
  • mobilne zrobotyzowane gniazda produkcyjne
  • retrofitting i automatyzacja istniejących maszyn

Rynek Wojskowy

Przedsiębiorstwo BOTSI Prosta Spółka Akcyjna jest w trakcie procesu określenia spełnienia wymagań normy ISO 9001 oraz publikacji NATO AQAP-2110. Certyfikację w w/w zakresie ma zaplanowaną czwarty kwartał 2023 roku. Jednostką certyfikującą jest Centrum Certyfikacji Jakości (CCJ).

Kontakt

Skontaktuj się

    Współpracujemy